Trening

Vi trener her:
Trafoen på Tøyen, 3.etg.
Hovinveien 1
0576 OSLO

Treningstider er mandager kl 17:00–21:30. Vi trener ikke i skolens ferier.

Barna er delt inn i 3 grupper basert på alder og erfaring.

Gruppe 1 trener 17:00–18:30
Gruppe 2 trener 18:30–20:00
Gruppe 3 trener 20:00–21:30

Treningskalender 2023–2024

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close