Trening

Vi trener her:
Trafoen på Tøyen, 3.etg.
Hovinveien 1
0576 OSLO

Treningstider er mandager kl17-21.30. Vi trener ikke i skolens ferier.

Barna er delt inn i 3 grupper basert på alder og erfaring.
Gruppe 1 trener 17.00-18.30
Gruppe 2 trener 18.30 -20
Gruppe 3 trener 20 – 21.30

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close