SirkusSmulene er foreldredrevet

SirkusSmulene er et foreldredrevet dugnadsprosjekt. Vi mottar ingen faste offentlige tilskudd. Våre inntekter kommer kun fra semesteravgiften og fra støtteordninger som søknadsgruppa bestående av foreldre søker.

Du som foresatt må regne med litt jobb for sirkussmulene når du har barn som trener hos oss.

Vi har som mål å løfte sammen. Med det mener vi at oppgavene knyttet til drift av smulene og oppgaver i forbindelse med forestillinger fordeles så likt som mulig mellom alle gruppas foreldre.  I løpet av et SirkusSmule-år er det oppgaver for både deg som trives med administrative og organisatoriske oppgaver til mer handyoppgaver som kostymesying og snekring av scenografi. Hver høst er det foreldremøte og hver vår holder vi årsmøte der vi velger styre.

Dette er de forskjellige oppgavene foreldrene deler mellom seg:

  • SØKNADSGRUPPE – Jobber jevnt hele året med å få inn penger til gruppa.
  • SMINKEGRUPPE OG KOSTYMEGRUPPE – Jobber en intens periode i forkant av vårens forestilling.
  • ADMINISTRATIVE OPPGAVER – Jobber hele året med oppgaver relatert til økonomi, regnskap, medlemslister, oppdatering av web og organisering av vårens forestilling.
  • PRAKTISKE OPPGAVER – Oppgaver fordelt over hele året, men mest i forkant av vårens forestilling. Det kan være oppgaver som kjøring av utstyr, rydding av lager, snekring av scenografi m.m
  • FOTO/FILM-ANSVARLIGE – Har i oppgave å fotografere og filme vårens forestilling og gjøre materialet tilgjengelig for de involverte.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close